Föreningen

Föreningen för byskolorna i Mymensingh

Föreningen för byskolorna i Mymensingh


  • ...bildades 2008.
  • …är en liten förening med ett mål: att oavkortat förmedla gåvor till den skolverksamhet som bröderna från Taizé driver, bland den fattiga befolkningen, i staden Mymensingh i norra Bangladesh.
  • ...bygger på personlig kontakt med Taizébröderna i Mymensingh.
  • ...är inte en del av Taizérörelsen. Men vårt bistånd förmedlas via dem.
  • ... bygger på ideellt arbete. Våra stadgar medger inga arvoden eller ersättningar till styrelse eller andra som  medverkar i föreningens arbete och sammankomster.
  • ...förmedlar gärna gåvor till andra verksamheter Taizébröderna i Mymensingh står bakom. Som t.ex arbetet bland gatubarn, handikappade eller sjuka.
  • ...förmedlar alla gåvor oavkortat till skolorna.


Vill du veta mer om Taizébrödernas liv kan Du få mer information på deras hemsida:

http://www.taize.fr/sv Copyright: Föreningen för byskolorna i Mymensingh