Föreningens verksamhetFöreningen för byskolorna i Mymensingh arbetar med ett tydligt huvudmål:

att samla in medel för att ge möjlighet att driva de fem skolor som Taizébröderna i Mymensingh ansvarar för.


Utöver detta bidrar vi till att bekosta boende på skolhem för några, särkilt behövande, barn.Vill Du bidra med en konkret gåva?


Vårt skolhemsprojekt ger fattiga barn från landsbygden möjlighet att bo på internat under sin skolgång i Mymensingh.


Kostnad: 150 kr per månad.

Ange skolhem vid inbetalningen.