Skolorna

Utbildning i Bangladesh


De allra flesta i Bangladesh är måna om formell utbildning och vill att deras barn skall gå i skola. Men de senaste tjugo åren har det uppstått problem på grund av den snabba folkökningen, svårigheten att minska fattigdomen, den politiska instabiliteten och korruptionen.

Många i Utbildningsdepartementet arbetar hårt, men uppgiften är enorm. Ofta är det de fattigaste områdena, slummen och avlägsna byar som blir utan skola.Taizébröderna i Mymensingh


Under dessa omständigheter har bröderna från Taizé upprättat skolor där behovet är som störst. Redan från början av sin vistelse i Mymensingh (120 km norr om huvudstaden Dhaka) har de drivit en eller flera skolor i fattiga områden utanför staden eller i stadens slumområden. Nu finns det tre kompletta lågstadieskolor (enligt det brittiska systemet) från förskola till klass fem, samt två mindre skolor inne i staden, som består av enbart tre klasser (så kallade ”feeder schools”).    Tillsammans har de fem skolorna omkring 2000 elever.


De tre stora skolorna är Binpara, Borovila och Bolashpur.

Namnet Binpara kommer av Bin, som är namnet på en ganska låg kast bland hinduerna vars uppgift är att sälja mjölk. Skolan finns där sedan tjugofem år tillbaka.

Den andra byn, Borovila, är helt och hållet muslimsk och ligger ungefär en och en halv mil norr om Mymensingh. Skolan har radikalt förändrat atmosfären i denna tidigare helt analfabetiska och mycket konservativa by.

Den tredje skolan är Bolashpur, vid utkanten av staden, där staten har byggt huslängor av plåt åt dem som blivit hemlösa när stadsfullmäktige rensade upp ett slumområde.Bröderna har ett omfattande arbete med ungdomar som går på college eller universitet och inte har pengar att betala sina studier med. Alla som får ett bidrag måste själva göra något för andra – hjälpa yngre elever med svårigheter, delta i verksamheten med handikappade eller liknande. Samtliga lärare i de fem skolorna är sådana studenter. Efter en grundläggande kurs undervisar de två-tre timmar om dagen och genom sin lön kan de fortsätta sina egna studier. Det finns endast fyra som är anställda på heltid för att ta hand om det avsevärda arbetet att se till att allt fungerar både i det praktiska och i undervisningen, skaffa skolböcker, ordna med kurser och så vidare. Sammantaget är lärarna sjuttiofem kvinnor och män, både muslimer, kristna och hinduer.