Föreningen

Föreningen för byskolorna i Mymensingh


...bildades 2008.

…är en liten förening med ett mål: att oavkortat förmedla gåvor till den skolverksamhet som bröderna från Taizé driver, bland den fattiga befolkningen, i staden Mymensingh i norra Bangladesh.

...bygger på personlig kontakt med Taizébröderna i Mymensingh.

...är inte en del av Taizérörelsen. Men vårt bistånd förmedlas via dem.

... bygger på ideellt arbete. Våra stadgar medger inga arvoden eller ersättningar till styrelse eller andra som  medverkar i föreningens arbete och sammankomster.

...förmedlar gärna gåvor till andra verksamheter Taizébröderna i Mymensingh står bakom. Som t.ex arbetet bland gatubarn, handikappade eller sjuka.

...förmedlar alla gåvor oavkortat till skolorna.


Vill du veta mer om Taizébrödernas liv kan Du få mer information på deras hemsida:

http://www.taize.fr/sv