Kontakt


Vill du komma i kontakt med föreningen är Du välkommen att höra av Dig via mail eller kontaktrutan nedan. Eller direkt till ordförande Magdalena Sandgren.

Adress:

Föreningen för byskolorna i Mymensingh

c/o Magdalena Sandgren

Rosenlund Väderberg 10

563 93 Gränna.


E-post: info@byskolor.se


Föreningens bankgiro är: 354-7577

Bankkonto: 6641 775 847 372


Styrelse:

Magdalena Sandgren, ordförande

Janos Dios, kassör

Anders Emmerman, sekreterare

Madeleine Johansson

Anna Andersson

Ingegärd Meyer