Hem

Föreningen för byskolorna i Mymensingh är en ideell förening vars mål är att förmedla ekonomiskt bistånd till de skolor som Taizébröderna driver i staden Mymensingh, Bangladesh.